Nosná konstrukce haly čiřiče v Elektrárně Ledvice byla dokončena

Nosná konstrukce haly čiřiče v Elektrárně Ledvice byla dokončena

Stavba velkokapacitního čiřiče v Elektrárně Ledvice dospěla do významného milníku, kdy byla kompletně dokončena hrubá stavba ocelové haly čiřiče. Nyní bude následovat zahájení montáže technologických zařízení, které jsou již v jednotlivých výrobnách ...

Budujeme železobetonové konstrukce pro novou továrnu Jaguar Land Rover v Nitře

Budujeme železobetonové konstrukce pro novou továrnu Jaguar Land Rover v Nitře

Firma REKO PRAHA, a.s. dlouhodobě spolupracuje při výstavbě železobetonových konstrukcí se stavební společností Takenaka Europe GmbH. Tato společnost si nás vybrala jako subdodavatele také na vybudování části železobetonových konstrukcí nového závodu na výrobu automobilů ...

Opravujeme chladicí věž v Elektrárně Opatovice

Opravujeme chladicí věž v Elektrárně Opatovice

Společnost REKO PRAHA, a.s. byla vybrána jako zhotovitel generální opravy ventilátorové chladicí věže v elektrárně Opatovice nad Labem. Jedná se o železobetonovou ventilátorovou chladicí věž tvořenou soustavou dvaceti buněk ve dvou řadách. Celkové hydraulické ...

Hledáme stavbyvedoucí pro prestižní zakázky

Hledáme stavbyvedoucí pro prestižní zakázky

Hledáme kandidáta na pozici: stavbyvedoucí Jsme stavební firma střední velikosti se sídlem v Praze, výstavba a sanace chladicích věží, průmyslové monolity. Popis pozice: stavbyvedoucí komplexní zajištění realizace stavební zakázky Požadujeme: - vysokoškolské ...

Firma REKO PRAHA, a.s. dokončila opravu stropů a stěn hvozdu v Kroměříži

Firma REKO PRAHA, a.s. dokončila opravu stropů a stěn hvozdu v Kroměříži

Dne 7.11.2016 fa REKO PRAHA a.s. v časově náročném termínu dvaceti dnů úspěšně ukončila rekonstrukci Hvozdu č.2 - technologické zařízení pro sušení sladu pro společnost SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s. Celkem rekonstruována plocha stropů a stěn představovala 2050 m2.

Oprava ventilátorové chladicí věže v elektrárně Tisová byla dokončena

Oprava ventilátorové chladicí věže v elektrárně Tisová byla dokončena

Firma REKO PRAHA, a.s. prováděla v uplynulém období opravu ventilátorové chladicí věže v elektrárně Tisová pro společnost ČEZ, a.s. Dnešního dne byla oprava završena provedením ověřovacího měření. Chladicí věž je obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 78,2x14,2 m ...

Smlouva na intenzifikaci CHÚV v elektrárně Ledvice podepsána

Smlouva na intenzifikaci CHÚV v elektrárně Ledvice podepsána

Firma REKO PRAHA, a.s. byla vybrána jako generální projektant a generální dodavatel intenzifikace chemické úpravny vod v elektrárně Ledvice. Jedná se o nový stavební objekt, ve kterém je umístěno zařízení pro chemickou úpravu vody. Bude zde především velkoobjemový ...

Oprava výrobní budovy sladoven v Kroměříži je v plném proudu

Oprava výrobní budovy sladoven v Kroměříži je v plném proudu

Významnou zakázkou, kterou v letošním roce společnost REKO PRAHA, a.s. realizuje, je "Izolace máčírny a klíčíren ve sladovně Kroměříž" pro firmu SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s. Jedná se zejména o dodávku a montáž systémového opláštění sestávající se z lakovaného ...

Nátěr pláště chladicí věže o výšce 180m v Kozienicích je dokončen

Nátěr pláště chladicí věže o výšce 180m v Kozienicích je dokončen

V první polovině letošního roku dokončila naše společnost provedení ochranných nátěrů na chladicí věži s přirozeným tahem o výšce 180 m. Tyto práce provedla naše společnost pro zákazníka HAMON Polska Sp. z o.o. Chladicí věž je součástí nově ...

Na Jaderné elektrárně stavíme důležité oplocení

Na Jaderné elektrárně stavíme důležité oplocení

Firma REKO Praha vyhrála výběrové řízení na výstavbu důležitých oplocení čerpacích stanic a koncových jímačů tepla na jaderné elektrárně Dukovany. Jedná se o oplocení, na které jsou kladeny mimořádné nároky na bezpečnost a kvalitu provedené práce. ...

Na stavbě ventilátorových věží v Dukovanech finišujeme

Na stavbě ventilátorových věží v Dukovanech finišujeme

Společnost REKO PRAHA, a.s. dokončuje výstavbu dvou ventilátorových chladicích věží na elektrárně Dukovany, které slouží pro dochlazování důležitých zařízení. Chladicí věže pro HVB I je uvedena do plného provozu a na druhé věži pro HVB II se dokončují poslední ...

Podporujeme sportovní talenty

Podporujeme sportovní talenty

Společnost REKO PRAHA, a.s. je hlavním sponzorem talentovaného Patrika Bence, který se úspěšně věnuje alpskému lyžování. Ve Špindlerově Mlýně se jel první dubnový víkend obří slalom mužů, kde se Patrik umístil na 6. místě.  Patrikovo celkové umístění je 3. ...

Zástupci médií si prohlédli chladicí věže na Dukovanech

Zástupci médií si prohlédli chladicí věže na Dukovanech

Dne 3.3.2016 uspořádal investor naší významné zakázky - Koncový jímač tepla v Jaderné elektrárně Dukovany, prohlídku dokončovaného zařízení se zástupci médií. Celé zařízení bylo těmto lidem předvedeno a byl jim ukázán provoz včetně plného zavodnění chladicí ...

Stavba komunikačního pylonu v polské elektrárně Jaworzno dosáhla vrcholu

Stavba komunikačního pylonu v polské elektrárně Jaworzno dosáhla vrcholu

Jednou z nejdůležitějších realizací letošního léta je výstavba komunikačního pylonu nového bloku tepelné elektrárny Jaworzno v Polsku. Jedná se o železobetonovou konstrukci prováděnou taženým bedněním. Pro realizaci svislých konstrukcí byla zvolena unikátní ...

Nové ventilátorové chladicí věže v Dukovanech jsou uváděny do provozu

Nové ventilátorové chladicí věže v Dukovanech jsou uváděny do provozu

Jeden z klíčových projektů firmy REKO PRAHA, a.s.– Koncový jímač tepla (KJT) v Jaderné elektrárně Dukovany, se blíží do svého finále. V rámci tohoto kontraktu naše společnost vyprojektovala a vybudovala dvě ventilátorové chladicí věže s extrémními ...

Na Počeradech jsme dokončili opravu obou chladicích věží

Na Počeradech jsme dokončili opravu obou chladicích věží

Společnost REKO PRAHA, a.s. v průběhu letošního jara a léta provedla opravu hned dvou chladicích věží v elektrárně Počerady. Práce započaly na chladicí věži číslo 5. U této věže byl rozsah díla poměrně rozsáhlý a zahrnoval zejména sanaci železobetonové ...

Oprava chladicí věže o výšce 135m v elektrárně Opole byla dokončena

Oprava chladicí věže o výšce 135m v elektrárně Opole byla dokončena

Naši pracovníci dokončili v řádném termínu a v bezvadné kvalitě opravu chladicí věže o výšce 135m v elektrárně Opole v Polsku. Práce končili finálním nátěrem vnějšího pláště věže, který je zajímavý svým grafickým pojetím. Na níže ...

Pokračujeme v podpoře mladých talentů

Pokračujeme v podpoře mladých talentů

Společnost REKO PRAHA, a.s. se rozhodla podpořit mladého nadějného sportovce Kryštofa Š., který se věnuje rychlostní kanoistice. V červnu proběhlo v Kadani klání v tomto sportu a Kryštof dokázal, že je velkou nadějí kanoistiky. Získal několika medailových pozic, jak na ...

Nabídka práce

 

Nabízíme práci širokému spektru dělnických profesí. V současné době přijmeme do trvalého pracovního poměru tyto profese: Elektromontéry (vyhl. 50) Montéry pro práce horolezeckým způsobem Strojní zámečníky Stavební tesaře Stavební ...

Postavíme komunikační pylon o výšce 150m v elektrárně Jaworzno

Postavíme komunikační pylon o výšce 150m v elektrárně Jaworzno

Společnost REKO PRAHA, a.s. byla vybrána firmou Energopol Szczecin Spółka Akcyjna jako zhotovitel výstavby komunikačního pylonu nového bloku o výšce 150m v elektrárně Jaworzno v Polsku. Pylon bude vybetonován kontinuální betonáží pomocí speciálního posuvného bednění. Po ...

Získali jsme významné zakázky pro letošní rok

Získali jsme významné zakázky pro letošní rok

Počátek roku 2015 byl pro společnost REKO PRAHA, a.s. ve znamení zajišťování zakázkové náplně pro nadcházející období. Ve výběrových řízeních jsme si vedli velice dobře a podařilo se nám získat několik velmi důležitých zakázek. Jedním z projektů, který ...

Výstavba plynové kotelny v Ledvicích byla dokončena

Výstavba plynové kotelny v Ledvicích byla dokončena

Jeden z našich významných projektů loňského roku – výstavba plynové kotelny v elektrárně Ledvice, byl dokončen. V současné době probíhá na zařízení zkušební provoz a na konci měsíce dubna by měla proběhnout kolaudace. Firma REKO PRAHA, a.s byla na této ...

Výstavba ventilátorové věže z kompozitu v Třinci se blíží do finále

Výstavba ventilátorové věže z kompozitu v Třinci se blíží do finále

Nová ventilátorová chladicí věž z kompozitních materiálů, kterou společnost REKO PRAHA, a.s. staví v Třineckých železárnách, se blíží k dokončení. V současnosti jsou usazovány poslední prvky technologického vybavení chladicí věže a prováděny ...

Hrubá stavba ventilátorových věží v Dukovanech je dokončena

Hrubá stavba ventilátorových věží v Dukovanech je dokončena

Na projektu Koncový jímač tepla v Jaderné elektrárně Dukovany bylo dosaženo významných milníků. U obou ventilátorových chladicích věží byla dokončena výstavba železobetonového skeletu. Nyní bude pokračovat vystrojování chladicí technologií a dalšími prvky ...

Pomáháme zdravotně hendikepovaným

Pomáháme zdravotně hendikepovaným

Společnost REKO PRAHA, a.s. v rámci svého sociálního programu podpořila Vanesku Gaškovou, která se narodila bez horních končetin. Radost jí udělala koupě speciálního tandemového kola, které ji pomůže zpříjemnit trávení volných chvil. Jsme rádi, že jsme Vanesce ...

Podporujeme nadějné sportovce

Podporujeme nadějné sportovce

REKO PRAHA, a.s. je hlavním sponzorem talentované triatlonistky Mariany Smutkové, která se na konci října zúčastnila mistrovství světa v triatlonu XTERRA HAWAII. I přes menší zdravotní obtíže při závodu si Mariana splnila svůj cíl dokončit závod do 4 hodin a v čase ...

Postavíme ventilátorovou chladicí věž z kompozitního materiálu

Postavíme ventilátorovou chladicí věž z kompozitního materiálu

Společnost REKO PRAHA, a.s. byla vybrána pro realizaci nové ventilátorové chladicí věže v Třineckých železárnách. Tato věž bude v regionu střední a východní Evropy unikátní v materiálu použitém pro nosnou konstrukci. Byl jím zvolen kompozitní materiál. ...

Sanace vnitřního pláště věže 132 m v elektrárně Opole byla dokončena

Sanace vnitřního pláště věže 132 m v elektrárně Opole byla dokončena

V elektrárně Opole v Polsku, kde je naše společnost zhotovitelem opravy chladicí věže Iterson o výšce 132m, byla v souladu s harmonogramem dokončena oprava vnitřního pláště. Během této opravy byla provedena taktéž nová konstrukce eliminátorů a nové potrubí zimního ...

Oprava vnitřního pláště chladicí věže v Belchatowě dokončena

Oprava vnitřního pláště chladicí věže v Belchatowě dokončena

V elektrárně Belchatow v Polsku, kde je naše společnost zhotovitelem opravy chladicí věže Iterson o výšce 132m, byla v souladu s harmonogramem dokončena oprava vnitřního pláště. Nyní pokračuje rekonstrukce montáží nové konstrukce eliminátorů a novým potrubím zimního ...

Oprava dvou chladicích věží výšky 120m na Prunéřově byla dokončena

Oprava dvou chladicích věží výšky 120m na Prunéřově byla dokončena

Na konci měsíce června firma REKO PRAHA, a.s. dosáhla dalšího výrazného milníku na projektu Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II. Zde tato společnost působí jako generální dodavatel opravy chladicích věží číslo dva a tři. Tento milník byl nazván "Ukončení ...

Podporujeme sportovní talenty

Podporujeme sportovní talenty

Společnost REKO PRAHA, a.s. je hlavním sponzorem talentované triatlonistky Mariany Smutkové. V sobotu 14.6.2014 proběhl první triatlon XTERRA ČP, který se konal v Ostrově nad Ohří. Mariana se rozhodla premiérově nastoupit v kategorii Elite. Na náročné, ale krásné ...

Mezinárodní veletrh Power – Gen Europe 2014

Mezinárodní veletrh Power – Gen Europe 2014

Na počátku měsíce června proběhl v Kolíně nad Rýnem prestižní energetický veletrh Power-Gen Europe 2014, kterého se zúčastnila i naše společnost s vlastní expozicí. Tento veletrh zaznamenal velmi dobrou návštěvnost, což se odrazilo i v naší expozici a podařilo se ...

Mezinárodní veletrh POWER-GEN India & Central Asia 2014

Mezinárodní veletrh POWER-GEN India & Central Asia 2014

V minulém týdnu proběhl v New Delhi v Indii již tradiční energetický veletrh POWER-GEN India & Central Asia 2014, kterého se zúčastnila i naše společnost s vlastní expozicí. Tento veletrh zaznamenal výbornou návštěvnost, což se odrazilo i v naší ...

Rekonstrukce zimní ochrany v Jaslovských Bohunicích byla dokončena

Rekonstrukce zimní ochrany v Jaslovských Bohunicích byla dokončena

V polovině měsíce dubna byla komplexním vyzkoušením úspěšně ukončena druhá část díla „Modifikace zimní ochrany cirkulačních chladicích věží s přirozeným tahem v Jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice“. Tato etapa díla zahrnovala opravu na ...

Stavba dvou ventilátorových chladicích věží v Dukovanech byla zahájena 15.4.2014

Stavba dvou ventilátorových chladicích věží v Dukovanech byla zahájena 15.4.2014

V úterý 15.4.2014 byla zemními pracemi zahájena výstavba dvou chladicích věží pro havarijní dochlazování na Jaderné elektrárně Dukovany, vlastněné a provozované skupinou ČEZ. V rámci této akce, nazvané Koncový jímač tepla, budou vybudovány dvě chladicí věže o ...

Velký úspěch na polském trhu

Velký úspěch na polském trhu

Společnost REKO PRAHA, a.s. zaznamenala velký úspěch na polském trhu. Byla vybrána významnou polskou energetickou společností PGE jako nevhodnější dodavatel opravy chladicích věží na dvou tepelných elektrárnách. První tendr byl vypsán na opravdu chladicí věže typu ...

Postavíme novou plynovou kotelnu v elektrárně Ledvice

Postavíme novou plynovou kotelnu v elektrárně Ledvice

Firma REKO PRAHA, a.s. byla vybrána společností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. pro realizaci stavební části nové plynové kotelny v areálu elektrárny Ledvice. V rámci tohoto kontraktu bude provedeno speciální zakládání pro komín, železobetonové základové konstrukce haly a ...

Nátěr venkovního pláště nové věže v Třinci byl dokončen

Nátěr venkovního pláště nové věže v Třinci byl dokončen

Na projektu výstavby chladicí věže typu Iterson v Třinci byly dokončeny i poslední stavební práce.Ze závěsných plošin, kterými naše společnost disponuje, byl proveden nátěr venkovního pláště věže. Nyní již v rámci tohoto projektu zbývá pouze prověřit návrhové ...

Úprava hrazení MVE VD Hněvkovice byla dokončena

Úprava hrazení MVE VD Hněvkovice byla dokončena

Na projektu úpravy hrazení malé vodní elektrárny na vodním díle Hněvkovice byly v souladu s harmonogramem dokončeny práce a dílo bylo předáno objednateli. Původní konstrukce tří pilířů nátoku do MVE byla nejprve odbourána a následně byly pilíře zvýšeny na novou ...

Nová chladicí věž v Třinci je v provozu

Nová chladicí věž v Třinci je v provozu

Významným projektem naší společnosti byla výstavba nové chladicí věže typu Iterson v Třinci. Tento projekt byl proveden v rekordním čase. Projekční práce byly zahájeny v červenci 2013 a stavební práce na staveništi již o měsíc později. Zařízení bylo ...

Rekonstrukce opláštění fasády ve Sladovně Nymburk je dokončena

Rekonstrukce opláštění fasády ve Sladovně Nymburk je dokončena

Společnost REKO PRAHA, a.s. byla vybrána jako generální dodavatel stavební části projektu s názvem „Zlepšení podmínek při výrobě sladu ve Sladovně Nymburk“ patřící společnosti SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s. Tato akce je nyní stavebně dokončena a byla provedena v souladu ...

Na Hněvkovicích byly dokončeny betonářské práce

Na Hněvkovicích byly dokončeny betonářské práce

Na projektu „Úprava hrazení“ na vodním díle Hněvkovice byly v souladu s harmonogramem dokončeny monolitické železobetonové konstrukce tří pilířů nátoku do malé vodní elektrárny. Na ně bude v následující fázi osazena ocelová konstrukce nesoucí portálový jeřáb a ...

Tažení pláště chladicí věže v Třinci bylo zahájeno

Tažení pláště chladicí věže v Třinci bylo zahájeno

V rámci projektu na výstavbu nové chladicí věže typu Iterson v Třinci byla úspěšně nasazena souprava na tažení plášťů chladicích věží vyvinutá a vlastněná společností REKO PRAHA, a.s. Montáž systému proběhla bez komplikací a v současné době již naplno ...

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 2013

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 2013

Zveme Vás k návštěvě naší expozice na 55. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který se bude konat od 7. do 11. Října 2013. Naše společnost se zde představí v pavilonu Z ve stánku číslo 22. Připravujeme novou moderní expozici, ve které rádi přivítáme ...

První chladicí věž na Prunéřově je dokončena

První chladicí věž na Prunéřově je dokončena

Na projektu komplexní obnova elektrárny Prunéřov II byla naší společností úspěšně dokončena první etapa rekonstrukce chladicích věží. Chladicí věž číslo tři byla předána milníkem ukončení montáže a je nyní v režimu zkušebního provozu.

REKO se vrací do Jaslovských Bohunic

REKO se vrací do Jaslovských Bohunic

Společnost REKO PRAHA, a.s. se opět po několika letech vrací do Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice, kde v letech 2006 až 2008 realizovala velmi úspěšnou generální opravu čtyř chladicích věží Iterson 120m. V té době bylo na těchto chladicích věžích ...

Postavíme dvě ventilátorové chladicí věže na Dukovanech

Postavíme dvě ventilátorové chladicí věže na Dukovanech

Firma REKO PRAHA, a.s. vyhrála náročné výběrové řízení na výstavbu dvou chladicích věží pro havarijní dochlazování na Jaderné elektrárně Dukovany, vlastněné a provozované skupinou ČEZ. V rámci této akce, nazvané Koncový jímač tepla, budou vybudovány dvě ...

Vyhráli jsme soutěž o novou chladicí věž typu Iterson

Vyhráli jsme soutěž o novou chladicí věž typu Iterson

Společnost REKO PRAHA, a. s. byla vybrána jako zhotovitel nové chladicí věže typu Iterson ve společnosti Energetika Třinec, a.s. Tato věž bude postavena na stávajícím bazénu ochlazené vody, který bude patřičně modifikován. Tato stavba bude probíhat v extrémně krátkém ...

Ukončení realizace rekonstrukcí zimní ochrany chladicích věží na JE Temelín

Ukončení realizace rekonstrukcí zimní ochrany chladicích věží na JE Temelín

Dne 17.6. 2013 proběhly závěrečné zkoušky s mediem na chladicí věži číslo 4 a tím byla kompletně ukončena montáž zakázky „B 561 – Rekonstrukce vnitřních částí chladicích věží ETE“, podepsané v roce 2011. V rámci toho kontraktu byly na všech 4 věžích ...

Oprava chladicích věží na Prunéřově běží na plné obrátky

Oprava chladicích věží na Prunéřově běží na plné obrátky

V rámci komplexní obnovy elektrárny Prunéřov je společnost REKO PRAHA, a.s dodavatelem obchodního balíčku 12 – chladicí věže. V současné době je prováděna oprava chladicí věže číslo 3. Tato věž je v současné době stavebně téměř dokončena a je ...

Zvítězili jsme v tendru na opravu konstrukce eliminátorů v elektrárně Dětmarovice

Zvítězili jsme v tendru na opravu konstrukce eliminátorů v elektrárně Dětmarovice

Naše společnost bude mít příležitost opravit zdegradovanou konstrukci pro nesení eliminátorů únosu kapek v elektrárně Dětmarovice. Zvítězili jsme v tendru, ve kterém jsme nabídli optimální řešení za rozumnou cenu. Realizace začíná bezprostředně po ukončení ...

Podepsali jsem kontrakt na opravu tří vodních elektráren v Rumunsku

Podepsali jsem kontrakt na opravu tří vodních elektráren v Rumunsku

Naše společnost podepsala s firmou Hydropol Romania S.R.L. kontrakt na stavební část obnovy tří malých vodních elektráren v Rumunsku. Jedná se o projekt revitalizace sítě vodních elektráren v okolí města Resita na jihozápadě Rumunska. Firma REKO PRAHA, a.s. ...

Na elektrárně Prunéřov byl dosažen další milník

Na elektrárně Prunéřov byl dosažen další milník

Druhý den nového roku byl na stavbě komplexní obnova elektrárny Prunéřov II pro pracovníky firmy REKO PRAHA ve znamení předávání dalšího významného milníku opravy dvou chladicích věží výšky 120m. V tento den měla být dle platného harmonogramu dokončena ...

Dokončili jsme výstavbu skladu chemikálií na jaderné elektrárně Mochovce

Dokončili jsme výstavbu skladu chemikálií na jaderné elektrárně Mochovce

V jaderné elektrárně Mochovce byl dokončen projekt vybudování nového skladu chemikálií a biocidů používaných do systémů „technická voda důležitá“ a „cirkulační chladicí voda“. Sklad splňuje všechny nově požadované legislativní požadavky ve ...

Na Prunéřově se daří plnit napjatý harmonogram

Na Prunéřově se daří plnit napjatý harmonogram

Na opravě dvou chladicích věží typu Iterson 120m na elektrárně Prunéřov II byl nastaven velmi ambiciózní časový harmonogram. Po třech měsících od zahájení můžeme říci, že se nám jej daří plnit velmi dobře. Během měsíce září byla kompletně zdemontována stará ...

Společnost REKO se opět stala partnerem All for Power Conference

Společnost REKO se opět stala partnerem All for Power Conference

Společnost REKO Praha se stala partnerem All for Power Conference 2012, která proběhla 27 a 28. Listopadu v hotelu Clarion v Praze.

Srpen ve znamení předávání dokončených staveb

Srpen ve znamení předávání dokončených staveb

Letošní horký srpen byl ve společnosti REKO ve znamení předávání dokončených staveb objednatelům. Byla dokončena stavba malé vodní elektrárny ve Svijanech, která již v dnešních dnech dodává elektrickou energii do rozvodné sítě. Zde naše společnost provedla ...

Společnost REKO PRAHA, a.s. se prezentovala na mezinárodním strojním veletrhu v Brně

Společnost REKO PRAHA, a.s. se prezentovala na mezinárodním strojním veletrhu v Brně

V týdnu od 10. do 14. 9. město Brno již tradičně žilo ve znamení mezinárodního strojního veletrhu. I letošního ročníku se zúčastnila naše společnost a prezentovala zde nové úspěšné referenční stavby a moderní trendy v oboru chladicích technologií.

Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II zahájena

Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II zahájena

Na počátku měsíce září byla po dlouhém čekání zahájena komplexní obnova elektrárny Prunéřov II. Naše společnost je v rámci této akce zhotovitelem obchodního balíčku 12 – chladicí věže. Předmětem tohoto díla je generální oprava dvou chladicích věží typu ...

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší expozice na MSV 2012 v Brně

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší expozice na MSV 2012 v Brně

REKO PRAHA, a.s. je již tradičním vystavovatelem na mezinárodním strojním veletrhu v Brně. I v letošním roce bychom Vás tedy chtěli co nejsrdečněji pozvat k návštěvě naší expozice. Ta se nachází v pavilonu Z 037. Veletrh bude probíhat od 10.9. do 14.9.2012.

V hodnocení Slovenských elektráren jsme opět obdrželi 100%

V hodnocení Slovenských elektráren jsme opět obdrželi 100%

Naše společnost obdržela, stejně jako v loňském roce, v procesu hodnocení „Index Vendor Rating“ Slovenských Elektrární, a.s. 100 bodů ze 100 možných. Toto hodnocení bylo prováděno po úspěšném provedení oprav ventilátorových chladicích věží na jaderné elektrárně ...

REKO získalo další významnou zakázku v Polsku

REKO získalo další významnou zakázku v Polsku

Společnost REKO byla vybrána jako dodavatel monolitických železobetonových konstrukcí v nově budovaném závodě na výrobu dílů pro automobily v polských Gliwicích, který jako generální dodavatel buduje firma TAKENAKA EUROPE. Pro tohoto objednatele jsme v minulosti ...

REKO PRAHA, a.s. , specializovaný dodavatel chladicích věží, podepsal se společností AREVA Memorandum o porozumění.

REKO PRAHA,  a.s. , specializovaný dodavatel chladicích věží,  podepsal se společností AREVA Memorandum o porozumění.

Dne 22.6.2012 podepsala společnost REKO PRAHA, a.s. na Francouzském velvyslanectví v Praze Memorandum o porozumění se společností AREVA, která je světovým lídrem v jaderné energetice . Toto memorandum se týká výběrového řízení na dostavbu třetího a čtvrtého bloku ...

Svijany a Kořenov finišují

Svijany a Kořenov finišují

Stavba čističky odpadních vod v Kořenově a stavba malé vodní elektrárny ve Svijanech se blíží do svého finále. V Kořenově zbývá dokončit několik málo železobetonových konstrukcí, které jsou v předmětu dodávky naší společnosti. Ve Svijanech, kde je ...

Na Mělníku byla dokončena stavební jímka

Na Mělníku byla dokončena stavební jímka

Na stavbě protipovodňových opatření na Mělníku byla úspěšně dokončena stavební jímka vzpěrných vrat na soutoku říčky Pšovky a Labe. V následujících dnes proběhne betonáž podkladních betonů a následně budou zahájeny betonáže základových desek těchto vrat.

Zúčastnili jsme se podnikatelské mise s panem premiérem Nečasem.

Zúčastnili jsme se podnikatelské mise s panem premiérem Nečasem.

Ve dnech 16. A 17. dubna 2012 se předseda představenstva a generální ředitel společnosti REKO PRAHA, a.s. zúčastnili oficiální cesty premiéra Petra Nečase do Albánie a Makedonie. Zástupci naší firmy byli součástí podnikatelské mise, která pana premiéra doprovázela. Cesta ...

Postavíme hydro elektrárnu v Polsku

Postavíme hydro elektrárnu v Polsku

Naše společnost podepsala kontrakt na výstavbu stavební části malé vodní elektrárny Borek Szlachecki v Polsku. Jedná se o elektrárnu, která bude vestavěna do stávající hráze plavebního kanálu Łącsany-Skawina. Na vtokovou část elektrárny s česly a čisticím ...

Budeme se podílet na výstavbě protipovodňových opatření Mělník

Budeme se podílet na výstavbě protipovodňových opatření Mělník

V roce 2002 byl stejně jako další města v České Republice silně zasažen povodní i středočeský Mělník. Došlo k rozlití Labe do města zejména pod jeho soutokem s Vltavou. Po téměř deseti letech byla zahájena výstavba rozsáhlých protipovodňových ...

REKO pomáhá tělesně postiženým

REKO pomáhá tělesně postiženým

Společnost REKO PRAHA, a.s. pomohla dobré věci, kdy finančně podpořila nákup nového, pohodlného a prostorného vozu pro tělesně postiženou Barborku. Tento vůz usnadní Barborce a jejím rodičům bezpečnou a komfortní přepravu.

Společnost REKO PRAHA, a.s. úspěšně prošla auditem v systému Connexio

Společnost REKO PRAHA, a.s. úspěšně prošla auditem v systému Connexio

Společnost REKO PRAHA, a.s. úspěšně prošla recertifikačním auditem v systému Connexio. Splňujeme tak všechny kvalifikační předpoklady pro zadávací řízení dle směrnic Evropské unie.

V hodnocení Slovenských elektráren jsme opět obdrželi 100%

V hodnocení Slovenských elektráren jsme opět obdrželi 100%

Naše společnost obdržela v procesu hodnocení „Index Vendor Rating“ Slovenských Elektrární, a.s. 100 bodů ze 100 možných. Toto hodnocení bylo prováděno po úspěšném provedení generálních oprav ventilátorových chladicích věží na elektrárně Nováky. ...

Stavba malá vodní elektrárny ve Svijanech nabírá na rychlosti

Stavba malá vodní elektrárny ve Svijanech nabírá na rychlosti

Budování monolitických železobetonových konstrukcí nové malé vodní elektrárny je ve své polovině. V uplynulém období byla dokončena betonáž tzv. savky, což je část MVE která odvádí vodu od turbíny do výtokového objektu. Tato konstrukce je zajímavá výrobou zcela ...

Společnost REKO PRAHA, a.s. se prezentovala na mezinárodním strojním veletrhu v Brně

Společnost REKO PRAHA, a.s. se prezentovala na mezinárodním strojním veletrhu v Brně

V týdnu od 3. do 7. Října město Brno již tradičně žilo ve znamení mezinárodního strojního veletrhu. I letošního ročníku se zúčastnila naše společnost a prezentovala zde nové úspěšné referenční stavby a moderní trendy v oboru chladicích technologií. Největšímu ...

Vyhráli jsme zakázku na opravu chladicí věže na dole Lazy

Vyhráli jsme zakázku na opravu chladicí věže na dole Lazy

Společnost REKO PRAHA, a.s. byla vybrána jako nevhodnější dodavatel opravy chladicí věže na SE Lazy. V tomto kontraktu bude snesena dřevěná vestavba chladicí věže a chladicí technologie. Budou sanovány betonové konstrukce chladicí věže a namontována nová dřevěná ...

Štětovnice ve Svijanech byly dokončeny

Štětovnice ve Svijanech byly dokončeny

Dnešního dne proběhlo osazení posledního kusu ocelové štětovnice a byla zahájena těžba stavební jámy. Během několika dní bude jímka připravena pro budování železobetonových konstrukcí elektrárny.

Stavíme opět malou vodní elektrárnu

Stavíme opět malou vodní elektrárnu

Společnost REKO PRAHA vyhrála výběrové řízení na zhotovení generální dodávky stavební části malé vodní elektrárny ve Svijanech. Dnešního dne bylo převzato staveniště a v příštím týdnu budou zahájeny zemní práce. Stavba se bude nacházet na břehu řeky Jizery ...

V hodnocení Slovenských elektráren jsme obdrželi 100%

V hodnocení Slovenských elektráren jsme obdrželi 100%

Naše společnost obdržela v procesu hodnocení „Index Vendor Rating“ Slovenských Elektrární, a.s. 100 bodů ze 100 možných. Toto hodnocení bylo prováděno po úspěšném provedení generálních oprav ventilátorových chladicích věží na elektrárně Nováky. ...

Mezinárodní veletrh Power – Gen Europe 2011

Mezinárodní veletrh Power – Gen Europe 2011

V minulém týdnu proběhl v Miláně již devatenáctý prestižní energetický veletrh Power-Gen Europe 2011, kterého se zúčastnila i naše společnost s vlastní expozicí. Tento veletrh zaznamenal historicky rekordní návštěvnost, což se odrazilo i v naší ...

Podílíme se na výstavbě nové chladicí věže Iterson 125m v elektrárně Počerady

Podílíme se na výstavbě nové chladicí věže Iterson 125m v elektrárně Počerady

Společnost REKO PRAHA, a.s. podepsala kontrakt na subdodavatelské práce na nové chladicí věže Iterson 125m v elektrárně Počerady. Součástí tohoto kontraktu je speciální zakládání, zemní práce, výstavba spodní stavby a prefabrikované železobetonové vestavby. Práce ...

Pracujeme opět na slovenské „Jaderce“

Pracujeme opět na slovenské „Jaderce“

Společnost REKO PRAHA, a.s. uspěla v mezinárodním tendru vyhlášeném firmou Slovenské Elektrárne a.s. na generální opravu chladicí věže s přirozeným tahem typu Iterson výšky 125 metrů na jaderné elektrárně Mochovce. Předmětem dodávky je kompletní sanace železobetonové ...

Nuclear China 2011

Nuclear China 2011

Ve dnech 6 až 8. Dubna proběhla výstava The 9th China International Exhibition on Nuclear Power Industry 2011, jejímiž účastníky byla také naše společnost. Tato výstava probíhala ve městě Shenzhen na jihu Číny v moderních prostorech Convention and Exhibition Center. ...

Přijmeme nové zaměstnance

Přijmeme nové zaměstnance

Firma REKO PRAHA, a.s. přijme na hlavní pracovní poměr pracovníky dělnických profesí zedník a tesař. Požadujeme čistý trestní rejstřík a ochotu práce na stavbách po celé ČR a SR. Vaše nabídky zasílejte na email korbelova@reko-praha.cz

Russia Power 2011

Russia Power 2011

Společnost REKO PRAHA, a.s. se zúčastnila prestižní energetické výstavy Russia Power 2011 v Moskvě, která se konala od 28. do 30. Března. Stánek naší společnosti přilákal pozornost mnoha návštěvníků veletrhu, bylo navázáno mnoho nových kontaktů a potenciální ...

Elektrárna Tušimice II

Elektrárna Tušimice II

Společnost REKO Praha dokončila v souladu s harmonogramem montážní práce na druhé etapě rekonstrukce čtyř chladicích věží na elektrárně Tušimice II. Nyní bude následovat fáze testů a uvádění zařízení do provozu.

REKO Praha, a.s. má nové logo

REKO Praha, a.s. má nové logo

Společnost REKO PRAHA prošla na počátku letošního roku procesem změny a modernizace loga společnosti. Společnost se bude nyní prezentovat logem se svěžím a dynamickým designem. Věříme, že nové logo bude brzy zažito a pozitivně vnímáno.

REKO PRAHA se již tradičně zúčastnilo výroční konference CTI v USA

REKO PRAHA se již tradičně zúčastnilo výroční konference CTI v USA

Ve dnech 7.2.-9.2. 2011 proběhla v San Antoniu v Texasu výroční konference CTI (Cooling Technology Institute). Na této konferenci přispěla svým příspěvkem i naše společnost. Ing. Vladislav Grebík, předseda představenstva, přednesl přednášku o problematice výstavby otvorů ...

Společnost REKO PRAHA, a.s. úspěšně prošla auditem v systému Connexio

Společnost REKO PRAHA, a.s. úspěšně prošla auditem v systému Connexio

Společnost REKO PRAHA, a.s. úspěšně prošla recertifikačním auditem v systému Connexio. Splňujeme tak všechny kvalifikační předpoklady pro zadávací řízení dle směrnic Evropské unie.  

Společnost REKO Praha se stala partnerem All for Power Conference 2010

 Společnost REKO Praha se stala partnerem All for Power Conference 2010

Společnost REKO Praha se stala partnerem All for Power Conference 2010 - Výstavba jaderných a klasických elektráren, která proběhla 25 a 26. Listopadu v hotelu Clarion v Praze.

Naše společnost podpořila projekt „Sociální automobil“

Naše společnost podpořila projekt „Sociální automobil“

Společnost REKO PRAHA, a.s. se finančně podílela na nákupu automobilu Renault Kangoo v rámci projektu „Sociální automobil“ pro oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 14. Toto vozidlo bude sloužit pro rozvoz jídla seniorům na Praze 9 a 14. Automobil byl ...

Středisko Tušimice dosáhlo dalšího milníku

Středisko Tušimice dosáhlo dalšího milníku

Na stavbě Komplexní obnova elektrárny Tušimice II bylo v souladu s harmonogramem dosaženo dalšího z milníků. Dne 25. 10. 2010 proběhlo předání připojovacích míst elektro a ASŘTP. V současnosti je chladicí věž 22 téměř dokončena a práce se ...

MVE v Železném Brodě byla oceněna titulem Stavba roku 2010

MVE v Železném Brodě byla oceněna titulem Stavba roku 2010

Malá vodní elektrárna v Železném Brodě, na jejíž výstavbě se naše společnost významnou měrou podílela, byla zvolena Stavbou roku 2010. Tuto soutěž pořádá již tradičně nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví. Při rozhodování porota hodnotila kvalitu ...

Podporujeme mladé fotbalové talenty

Podporujeme mladé fotbalové talenty

Firma REKO Praha, a.s. finančně podpořila fotbalové talenty starší přípravky FK Český Lev – Union Beroun.

Společnost REKO PRAHA, a.s. bude vystavovat na mezinárodním strojním veletrhu v Brně

Společnost REKO PRAHA, a.s. bude vystavovat na mezinárodním strojním veletrhu v Brně

Srdečně Vás zveme na naši expozici na mezinárodní strojní veletrh do Brna. Naše společnost se bude prezentovat ve stánku č. 028 v pavilonu Z. Návštěvníci naší expozice budou seznámeni s novými trendy v oboru chladicí technologie a připraveny budou rovněž atraktivní ...

Plášť chladicí věže v Ledvicích je vytažen

Plášť chladicí věže v Ledvicích je vytažen

 Významný mezník v historii naší společnosti nastal 22.7.2010 v 17 hodin 13 minut, kdy byl do pláště nové chladicí věže v Ledvicích vylit poslední kubík betonu. Stavba celé 145 metrů vysoké věže systémem taženého bednění proběhla bez výrazných problémů za ...

Vnitřní pláště na Tušimicích jsou dokončeny

Vnitřní pláště na Tušimicích jsou dokončeny

Na stavbě Komplexní obnova elektrárny Tušimice II jsme ukončili sanace vnitřních plášťů chladicích věží číslo 21 a 22. Milníku, který byl na tuto činnost stanoven, bylo dosaženo ve dvouměsíčním předstihu. Nyní na stavbě bude prováděno dokončení sanace plášťů ...

Proces výstavby pláště v Ledvicích dostoupil do nejužšího místa ve výšce 113 m.

Proces výstavby pláště v Ledvicích dostoupil do nejužšího místa ve výšce 113 m.

Na stavbě nové chladicí věže v elektrárně Ledvice bylo dosaženo nejužšího místa tahové skořepiny tzv. krčku ve výšce 113,573m. Od tohoto bodu se bude plášť věže opět rozšiřovat. 

Na stavbě v elektrárně Tušimice jsou hotové sanační práce na vnitřních pláštích

Na stavbě v elektrárně Tušimice jsou hotové sanační práce na vnitřních pláštích

 V předstihu proti smluvnímu harmonogramu prací byly dokončeny sanační práce na vnitřních pláštích obou chladicích věží. V chladicí věži 22 v současné době probíhají dokončovací nátěrové práce na vnitřní prefabrikované vestavbě, která bude tímto hotova a ...

V Ledvicích bylo dosaženo kóty +70.000 m

V Ledvicích bylo dosaženo kóty +70.000 m

Na stavbě Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice, kde naše společnost buduje novou chladicí věž výšky 145m bylo dosaženo dalšího významného postupového milníku. Dne 13.5.2010 jsme při výstavbě tahové skořepiny chladicí věže metodou taženého bednění dosáhli kóty ...

REKO GOLF CUP 2010

REKO GOLF CUP 2010

Druhý ročník golfového turnaje společnosti REKO PRAHA, a.s. se uskutečnil 8. května 2010 na hřišti Golf Beroun Resort. Steně jako v loňském roce jsme ke hře pozvali naše golfové přátele ze spolupracujících firem. Zajištění turnaje ze strany Golfu Beroun bylo na ...

Společnost REKO PRAHA, a.s. se úspěšně prezentovala na stavebních veletrzích v Brně

Společnost REKO PRAHA, a.s. se úspěšně prezentovala na stavebních veletrzích v Brně

Společnost REKO PRAHA, a.s. byla v letošním roce opět vystavovatelem na 15. mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně. Tento veletrh se konal od 13. až 17. 4. 2010. V průběhu tohoto veletrhu byly navázány nové obchodní kontakty a byla prohloubena spolupráce ...

Naše společnost byla přijata do Cooling Technology Institute, Houston, USA

Naše společnost byla přijata do Cooling Technology Institute, Houston, USA

Zástupci naší společnosti se zúčastnili konference CTI v Houstonu ve dnech 8. – 10. Února 2010. CTI je profesní organizace v oboru chladicích věží, sídlící v USA, vytvářející technické standardy a doporučení pro chladicí věže a sdružující firmy, ...

Provádíme výměnu chladicího systému na Elektrárně Prunéřov II

Provádíme výměnu chladicího systému na Elektrárně Prunéřov II

Společnost REKO PRAHA, a.s. vyhrála výběrové řízení na výměnu chladicího systému věže číslo 1 Elektrárny ČEZ, a.s. Prunéřov II. Tato věž je typu Iterson, výšky 100 m, poloměr věže v úrovni nasávacího otvoru je 38 m a výška nasávacího otvoru je 7m.  

REKO Praha, a.s. se představuje v zahraničí

REKO Praha, a.s. se představuje v zahraničí

Pro představení naší společnosti na zahraničních trzích jsme připravili atraktivní prezentaci (PPTX 19,6 MB).  

REKO Praha, a.s., o.z. Slovensko je registrovaná v systému Achilles Connexio

REKO Praha, a.s., o.z. Slovensko je registrovaná v systému Achilles Connexio

Naše společnost je registrovaná v systému Achilles Connexio jako předkvalifikovaný dodavatel pro účast na veřejných zakázkách pro energetické společnosti dle směrnic EU. Registrace byla provedena v následujících kategoriích Cooling systems & Spares Cooling ...

Malá vodní elektrárna Železný Brod je předána objednateli

Malá vodní elektrárna Železný Brod je předána objednateli

Proběhlo úspěšné předávací řízení na stavbě MVE Železný Brod. Stavba byla dokončena ve sjednaných termínech a požadované kvalitě. Tato stavba byla pro naši společnost velice zajímavá a dala nám možnost proniknout do toho velice zajímavého stavebního oboru.  

Dokončení montáže šikmých stojek

Dokončení montáže šikmých stojek

Ke dni 31.10. 2009 byl na stavbě Chladicí věž v Elektrárně Ledvice splněn postupový milník : Dokončení montáže šikmých stojek. Termín milníku ve smlouvě je k datu 28.2. 2010. Stavba tedy vytvořila v harmonogramu časovou rezervu v délce trvání 3 měsíce, při odečtění ...

Slavnostní otevření nových hvozdů pro Sladovny Soufflete ČR

Slavnostní otevření nových hvozdů pro Sladovny Soufflete ČR

Dnešního dne byly slavnostně otevřeny nové hvozdy, které postavila naše společnost pro Sladovny Soufflete ČR. Jednolískový hvozd ve sladověn Kroměříž a dvoulískový hvozd ve Sladově Hodonice přijel osobně otevřít francouzský majitel pan Soufflete. Slavnostního ...

Stavíme malou vodní elektrárnu.

Stavíme malou vodní elektrárnu.

Společnost REKO PRAHA , a.s. staví u města Železný Brod malou vodní elektrárnu. Více na zpravodajském webu iDNES.  

Systém environmentálního managmentu dle ISO 14001:2004

Systém environmentálního managmentu dle ISO 14001:2004

REKO PRAHA, a.s. při své činnosti zavádí systém environmentálního managmentu dle ISO 14001:2004 . Informace a poučení smluvních partnerů ke stažení ve formátu PDF jsou zde.

Společnost REKO Praha dokončila montážní práce na hvozdech ve sladovnách Hodonice a Kroměříž

Společnost REKO Praha dokončila montážní práce na hvozdech ve sladovnách Hodonice a Kroměříž

Společnost REKO Praha dokončila montážní práce na hvozdech ve sladovnách Hodonice a Kroměříž. Oba hvozdy půjdou během 20. týdne do zkušebního provozu a pokud bude vše v pořádku, provoz se nezastaví několik dalších let. Obě stavby proběhly v rekordně krátkých ...

REKO PRAHA GOLF CUP 2009.

REKO PRAHA GOLF CUP 2009.

REKO PRAHA GOLF CUP 2009. 1. května 2009 se uskutečnil první ročník golfového turnaje společnosti REKO PRAHA , a.s. na hřišti v Beřovicích. Turnaje se zúčastnilo 32 golfistů, pozvání přijali naši obchodní přátelé z oblasti stavebnictví, architektury, bankovnictví, ...

Společnost REKO Praha podepsala smlouvu na dodávku železobetonové konstrukce nové vodní elektrárny v Železném Brodě.

Společnost REKO Praha podepsala smlouvu na dodávku železobetonové konstrukce nové vodní elektrárny v Železném Brodě.

Společnost REKO Praha podepsala smlouvu na dodávku železobetonové konstrukce nové vodní elektrárny v Železném Brodě. GDS stavby jsou Syner VHS Vysočina, a.s. Realizace stavby je velmi technicky zajímavá a rozšiřuje oblast realizací společnosti, jelikož konstrukci vodní ...

Mezinárodní stavební veletrh IBF v Brně

Mezinárodní stavební veletrh IBF v Brně

Společnost REKO PRAHA se jako tradiční vystavovatel zúčastnila Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně. Výstavní expozici prezentující Chladicí věže a Železobetonové konstrukce navštívila celá řada našich tradičních zákazníků z energetiky a sladovnictví, ale i ...

Společnost REKO PRAHA, a.s. úspěšně prošla recertifikačním auditem

Společnost REKO PRAHA, a.s. úspěšně prošla recertifikačním auditem

Společnost REKO PRAHA, a.s. úspěšně prošla recertifikačním auditem Systému řízení a kontroly kvality dle normy ISO 9001. Certifikát se nám podařilo rozšířit o proces Projektování chladicích věží a průmyslových staveb. Proces projektování nabývá u společnosti ...

Druhá etapa Komplexní obnovy ETU II byla zahájena

Druhá etapa Komplexní obnovy ETU II byla zahájena

Po úspěšné realizaci první etapy a včasném splnění všech postupových milníků, jsme zahájili rekonstrukci věží 21 a 22 v elektrárně Tušimice II. Rekonstrukce začíná demolicí páru šikmých stojek a vytvoření vjezdu do bazénu chladicí věže pro techniku. Následně ...

Společnost REKO PRAHA, a.s. podepsala nejdůležitější kontrakt ve své dosavadní historii

Společnost REKO PRAHA, a.s. podepsala nejdůležitější kontrakt ve své dosavadní historii

Dnešního dne jsme podepsali s objednatelem ŠKODA PRAHA Invest, spol. s r.o. smlouvu o dílo na výstavbu chladicí věže s přirozeným tahem pro elektrárnu Ledvice.  Investorem nového hnědouhelného zdroje o výkonu 660 MW je elektrárenská společnost ČEZ, a.s. ...

Výstavba dvoulískového hvozdu ve Sladovně Hodonice.

Výstavba dvoulískového hvozdu ve Sladovně Hodonice.

Dne 21.8. byla provedena betonáž mezistropu mezi dvěma hvozdy, umístěnými nad sebou. Stropní konstrukce má průměr 30 m, je podepřena pouze obvodovou stěnou a strop má mocnost 1,1 m. Stavba pokračuje přesně podle plánu. Společnost REKO Praha, a.s. zahájila výstavbu ...

Ukončili jsme montáž chladicích věží 23 a 24 na ETU.

Ukončili jsme montáž chladicích věží 23 a 24 na ETU.

Dne 5.8. 2008 v souladu s harmonogramem stavby jsme ukončili montáž 1. etapy KO ETU II – Obchodní balíček 12, Chladicí věže. Chladicí věže typu Iterson, výšky 100 m , číslo 23 a 24 byly předány k zahájení předkomplexního vyzkoušení, které potrvá do 17.10. 2008.

REKO Praha vyhrála výběrové řízení na opravu chladicí věže v DUSLE Šaľa

REKO Praha vyhrála výběrové řízení na opravu chladicí věže v DUSLE Šaľa

REKO Praha vyhrála výběrové řízení na opravu chladicí věže číslo 2 na Cirkulační vodárně 4 v DUSLE Šaľa.  Jde o chladicí věž s nuceným tahem, celkem 8 buněk s ventilátory o průměru 8,0 m. Obdrželi jsme objednávku a byli vyzváni k jednání o ...

Výstavba dvoulískového hvozdu ve Sladovně Hodonice.

Výstavba dvoulískového hvozdu ve Sladovně Hodonice.

Dne 13.3. obdržela naše společnost – na základě výsledku výběrového řízení – objednávku na projektovou dokumentaci a výstavbu dvoulískového hvozdu ve Sladovně Hodonice. Investorem jsou Sladovny Soufflet ČR. Stavba je obdobou zařízení, které jsme postavili pro Sladovnu ...

Stavební veletrh IBF v termínu 22.4. – 26.4. 2008.

Stavební veletrh IBF v termínu 22.4. – 26.4. 2008.

REKO PRAHA se tradičně zúčastní  Stavebního veletrhu IBF v termínu 22.4. – 26.4. 2008. Najdete nás v pavilonu B, číslo stánku 020. Náplní naší výstavní expozice budou chladicí věže a monolitické železobetonové konstrukce.

Odborná exkurze na nejzajímavější stavby v Dubaji

Odborná exkurze na nejzajímavější stavby v Dubaji

Zástupce firmy se spolu se špičkou českého stavebnictví zúčastnil odborné exkurze na nejzajímavější stavby v Dubaji.  Pozornost byla věnována zejména provádění železobetonových konstrukcí na těchto stavbách. Exkurzi pořádala Česká betonářská společnost.

Vítězné výběrové řízení v elektrárně Nováky

Vítězné výběrové řízení v elektrárně Nováky

Naše společnost vyhrála výběrové řízení a podepsala smlouvu na „Opravu chladicí věže Iterson 90 m – kompletní výměna chladicí výplně“ ve slovenské elektrárně Nováky.  Jedná se o další úspěch naší firmy na slovenském trhu. V této elektrárně bude naše ...


© 2017 reko-praha.cz | Redakční systém, SEO a webdesign od AG TOP TIP | Loadtime: | 0,029317s