Aktuality » Úprava hrazení MVE VD Hněvkovice byla dokončena

Na projektu úpravy hrazení malé vodní elektrárny na vodním díle Hněvkovice byly v souladu s harmonogramem dokončeny práce a dílo bylo předáno objednateli. Původní konstrukce tří pilířů nátoku do MVE byla nejprve odbourána a následně byly pilíře zvýšeny na novou úroveň. Na ně byla osazena ocelová konstrukce nesoucí portálový jeřáb a skládku hradidel.
Tento projekt provedla firma REKO PRAHA, a.s. jako generální dodavatel včetně dodání a montáže strojní a technologické části, elektro části a ASŘTP.


© 2017 reko-praha.cz | Redakční systém, SEO a webdesign od AG TOP TIP | Loadtime: | 0,007286s