Profil společnosti

REKO PRAHA, a.s. je specializovanou ryze českou stavební společností, která vznikla v prosinci roku 1994 a svoji činnost zahájila v roce 1995. Společnost velice rychle získala velmi dobré postavení na tuzemském trhu. Mezi odběratele společnosti patří zejména energetické a teplárenské podniky, průmyslové podniky a dále provozovatelé vodohospodářských objektů. Hlavní výrobní náplní společnosti je zejména :

 • provádění a projektování výstavby, generálních a ostatních oprav chladicích věží všech typů (s přirozeným a nuceným tahem)
 • provádění, projektování a inženýring monolitických železobetonových konstrukcí, průmyslových objektů, chladicích okruhů a čerpacích stanic
 • dodávku, výrobu a servis malých atmosférických chladičů (mikrověží)
 • sanace betonových konstrukcí, rekonstrukce vodojemů a ČOV

Od uvedených hlavních specializací odvíjí společnost řadu dalších obchodních aktivit:

 • opravy a výstavba vodohospodářských objektů
 • dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí
 • provádění ochrany ocelových konstrukcí proti korozi
 • čištění povrchu konstrukcí různými způsoby tryskání
 • opláštění průmyslových budov a obklady povrchů betonových konstrukcí sklem
 • montáž a provoz závěsných zařízení pro technický přístup ke konstrukci
 • dodávka a montáž atypických lešení
 • dodávka a montáž zámečnických konstrukcí

Naší vizí je budovat společnost, která je jedním z rozhodujících subjektů na českém a slovenském trhu v oboru chladicích věží a chce rovněž postupně uspět na trhu evropském. Vytváříme image moderní, pružné a ochotné firmy, kde se zákazník může spolehnout na vysoce kvalitní práci, soudobá projektová řešení a nadstandardní přístup k řešení vzniklých problémů.

Ve vztahu k řízení společnosti upřednostňujeme koncepční a systémový přístup vytvářející prostor pro účast všech zaměstnanců i externích spolupracovníků na navrhování a realizaci opatření pro trvalé zlepšování účinnosti zavedeného systému managementu jakosti.

Ve vztahu k výrobkům prosazujeme jejich realizaci při použití moderních technologií, při zachování jejich vysoké spolehlivosti, kvality, přijatelné ekonomické náročnosti a s ohledem na současný trend maximálně vhodného přístupu k životnímu prostředí.

Ve vztahu k zaměstnancům trvale udržujeme kmenový stav velmi dobře kvalifikovaných pracovníků, odpovídající úrovni objemu zakázkové náplně společnosti. Odměňování pracovníků je vždy plně závislé na dosažených ekonomických a kvalitativních výsledků firmy, čímž je zajištěna jejich motivace směrem k plnění přijatých závazků společnosti, k zájmu na udržování a zvyšování pracovní a řídící kvalifikace a plnění opatření vedoucích k vysoké kvalitě výroby.

Naším cílem je spojení jména REKO Praha, a.s. s pojmy Kvalita a Spolehlivost.
 


© 2017 reko-praha.cz | Redakční systém, SEO a webdesign od AG TOP TIP | Loadtime: | 0,013773s